Nepředvídatelné zádrhele s platebními implantáty Walletmor

Když jsem zakládal projekt Čipování lidí, podstatnou částí mojí motivace bylo ve spolupráci s Markem nabídnout bezpečnější službu, než kterou představují sebeimplantace. Prakticky všechny technologie jsem nejprve testoval na vlastní pravé ruce a když se objevil platební implantát Walletmor, byl jsem první ve frontě. Bohužel jsem propadl naději…

Nadšení a naděje

V lednu 2021 jsem si za 230 € pořídil svůj první, osobní, implantát Walletmor. Po prvotních produkčních problémech dorazila v červnu zhruba druhá výrobní série, již s rožšířenou životností 7 let. Záhy jsme s Markem nastudovali potřebné detaily a implantovali první Walletmor do mé pravačky. Od té doby jsem si půl roku flexil placením pravou rukou. Trochu jako trik rytířů Jedi. V listopadu implantát dokonce přežil vyšetření magnetickou rezonancí. Jenže v prosinci prakticky z ničeho nic přestal úplně fungovat. Pouzdro zůstalo neporušeno, ale elektronicky byl implantát po smrti. 

Unboxed early Walletmor implant, which died after 6 months in vivo displayed with a large implantation needle.
Implantační balíček Walletmor. Tento implantát vydržel in vivo funkční 6 měsíců.

Další implantáty Walletmor

V srpnu 2021 jsem se ještě nadšený rozhodl pořídit další dva implantáty Walletmor za 180 € a poskytnout je četným zájemcům včetně implantace. V době psaní tohoto článku evidujeme zhruba 60 vážných zájemců o tuto technologii. Tyto dva implantáty dorazily elektronicky funkční, ale neschopné jakékoliv platby, pouze díky lpění na vyzkoušení každého implantátu před implantací byla tato chyba včas odhalena a k implantaci nedošlo. V ČR jsou nám známy případy stejně defektních jednotek, které byly implantovány. 

Dead on Arrival implants being explicitly rejected by payment terminals.
Dva implantáty neschopné platby a účtenky s chybami.

Podezření na špatnou kontrolu kvality

Za dva nefunkční implantáty jsem obdržel náhradu. Po předchozích zkušenostech jsem zařídil rentgenové snímkování implantátů, abych se podíval na kvalitu výroby a výsledky byly tristní. Jeden implantát, na rtg snímku níže, obsahuje nejspíš volný kus tavidla/pojidla a je vysoce pravděpodobné, že by po implantaci selhal. Druhý byl jakž takž přijatelný a po aktivaci funkční, a rozhodl jsem se tedy vyměnit svůj osobní mrtvý Walletmor za druhý z těch dvou.

Xray image of an implant provided as a guarantee replacement for DoA implants. Prone to failure and unfit for implantation.
RTG snímek implantátu poskytnutého jako náhrada za předchozí mrtvé kusy, vyloučen kontrolou kvality.

Replantační anabáze

Replantace je proces, kdy je jeden implantát, obvykle mrtvý, nahrazen novým. Lze to provést během jednoho nebo dvou zákroků. Já preferoval jeden zákrok. Byla velká výzva najít ochotného profesionála, který si s touto výzvou poradí. Nakonec se mi to celkem náhodou podařilo v zahraničí.

Replantace proběhla nad očekávání dobře, těsně před zákrokem jsem implantátem zaplatil s použitím svého telefonu jako terminálu. Během hojení jsem nic nepokoušel a trpělivě čekal na uspokojivé zahojení.

Vrcholem zmaru se ukázalo být, že ani po sedmi týdnech a 100 pokusech o platbu už čip nedokáže zaplatit. Občas čtečka pípne a zařízení vypíše chybu, ale to je vše. Flipper Zero implantát načte, ale platit nejde, načíst karta nejde, různé QA appky ukážou maximálně chybu. 

Závěrem

Snažil jsem se celé tři roky udržet rozumnou komunikaci s Walletmorem, ale po původní náhradě dvou mrtvých implantátů dvěma zmetky už se mi nedostávalo žádných smysluplných odpovědí. Vzhledem k vynaloženým prostředkům a naději v pokrok v této oblasti je to frustrující. Leč těžký je život průkopníků… Utratil jsem asi dvacet tisíc korun, abych mohl půl roku platit rukou a od té doby flexím tak maximálně jizvou ve tvaru čísla šelmy. Mám toho právě tak akorát dost.

Platební implantáty jsou náročná disciplína. Projekt čipování nadále nebude prodávat ani implantovat implantáty typu Walletmor z důvodu opakovaných problémů s kvalitou a s dodržením záručních podmínek.

Tyto implantáty bohužel nemůžeme váženým zákazníkům doporučit.

Záměrem tohoto textu není odrazení od experimentování, ale spíše snaha podtrhnout důležitost transparentnosti a kontroly kvality u výrobků určených pro lidi.