Vivokey Spark 2

4 999 Kč vč. DPH

Jeden z prvních "plug and play" implantátů, který přináší kryptografické funkce in vivo!

Jeden z prvních "plug and play" implantátů, který je součástí ekosystému Vivokey.

Umožňuje bezpečné přihlašování technologií OpenID Connect.

AES 128 Kryptografie.

Důležité informace

Tento implantát nebyl podroben testování ani certifikaci žádným regulatorním orgánem. Manipulace s ním a jeho použití je tedy výhradně na vaše vlastní nebezpečí.

Tento implantát vyžaduje odbornou aplikaci, při které dochází k porušení integrity lidské kůže. Tuto službu nabízíme v našem augmentačním studiu v Hradci Králové, více informací je na stránce o nás.

Důrazně nedoporučujeme provádět implantaci svépomocí!